Verdien av en stemme (gitt at du faktisk stemmer)

Når du stemmer på et parti ved stortingsvalg, gir du en stemme til en plass på Stortinget for partiet. Du utgjør dermed en liten del av et mandat, som er en liten del av et Storting, som skal fastsette statsbudsjettet. Så hvor mye er din stemme verdt i det store og det hele?

For ordens skyld, jeg vet at det er kommunevalg i år – men det finnes naturligvis hittil lite statistikk for årets valg, så jeg har istedet bestemt meg for å benytte talldata fra Stortingsvalget i 2013. Det fungerer også litt bedre sånn rent logisk, siden det er Stortinget, ikke kommunene, som fastsetter statsbudsjett (og jeg gidder ikke å sette meg inn i kommunaløkonomi helt ennå).

Problemet med å beregne verdien av en stemme i Norge er at valgsystemet vårt er litt merkelig satt opp. For vi stemmer inn 169 mandater til Stortinget, men disse mandatene er fordelt forskjellig mellom de forskjellige fylkene.

Hvordan fastsettes denne fordelingen? En logisk løsning virker å vekte hvert fylke utifra befolkning; flere mennesker skal ha større påvirkning – og dermed flere stemmer. Problemet med dette er at store fylker vil få en veldig liten påvirkning relativt til areal. Finnmark, som er ti ganger større enn Akershus, vil kun ha en tiendel av påvirkningen til Akerhus. Dette er uheldig, da større areal krever større investeringer for å holde veier o.l. ved like. Samtidig fungerer det dårlig å vekte kun på areal, da vil Finnmark plutselig vektes 107 ganger tyngre enn Oslo, enda det bare bor omtrent 75 000 personer i fylket.

Løsningen har, på magisk vis, blitt følgende formel: Totalt areal i fylket, ganget med 1.8 (jeg forsøkt å forstå hvorfor, og jeg aner ikke. Magisk se-så-stort-fylket-vårt-er-multiplikator!) pluss befolkningstallet i fylket. Om man så summerer dette tallet for alle fylkene, og finner andel for hvert enkelt fylke, har vi vektingen av mandater. I tall ser dette sånn ut:

Fylke Areal (km^2) Befolkning Areal*1.8 + Befolkning Mandatvekt Mandater (ifølge regel) Mandater (faktisk)
Akershus 4,918 584,899 593,751 0.1033 17.46 17
Buskerud 14,910 274,737 301,575 0.0525 8.87 9
Hedmark 27,397 195,153 244,468 0.0425 7.19 7
Møre & Romsdal 15,113 263,719 290,922 0.0506 8.55 9
Nord-Trøndelag 22,414 135,738 176,083 0.0306 5.18 5
Oslo 454 647,676 648,493 0.1128 19.06 19
Sogn & Fjordane 18,623 109,170 142,691 0.0248 4.19 4
Telemark 15,299 171,953 199,491 0.0347 5.86 6
Vest-Agder 7,276 180,877 193,974 0.0337 5.70 6
Østfold 4,182 287,198 294,726 0.0513 8.66 9
Øst-Agder 9,158 114,767 131,251 0.0228 3.86 4
Finnmark 48,615 75,605 163,112 0.0284 4.80 5
Hordaland 15,440 511,357 539,149 0.0938 15.85 16
Nordland 38,460 241,682 310,910 0.0541 9.14 9
Oppland 25,189 188,807 234,147 0.0407 6.88 7
Rogaland 9,375 466,302 483,177 0.0841 14.20 14
Sør-Trøndelag 18,855 310,047 343,986 0.0598 10.11 10
Troms 25,869 163,453 210,017 0.0365 6.17 6
Vestfold 2,224 242,662 246,665 0.0429 7.25 7
Totalt 323,771 5,165,802 5,748,590 169 169

Okai, mye tall på en gang. «Mandatvekt» gir her hvor stor andel av det totale antallet mandater et fylke skal ha. Akerhus skal f.eks ha 0.1033, eller 10.33% av alle mandatene – som tilsier at de skal ha 17.46 av 169 mandater. Dette stemmer godt da de har 17.

Nå som vi har funnet vektingene kan vi ta snittet av dette over de nitten fylkene for å finne den gjennomsnittlige effekten av en tilfeldig trukket norsk velger. På snitt har fylkene et areal på omtrent 17.000 kvadratkilometer, og en befolkning på 272.000 personer. Det gir en mandatvekt på 0.0526, som tilsier 8.89 mandater.

Et gjennomsnitt av fylkene vil dermed se ut som følger:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
271,884 8.89 30566 0.0000327% av et mandat

Men! Her har jeg gjort en kritisk feil. Det stemmer nemlig ikke at alle i Norge har stemmerett. Av de 5.1 millioner menneskene som var bosatt i Norge i 2013 var det kun 3.640.000 som faktisk var stemmeberettiget. Hvis vi antar at de stemmeberettigede er likt fordelt som befolkningen ellers, vil mandatvektene forbli uforandet – en av fordelene med med å benytte brøk. Da kan vi regne andelen hvert fylke har av total befolkning, og gange det med antall personer som har stemmerett for å få et nytt anslag på personer som skal stemme i hvert fylke.

Dermed får vi et gjennomsnitt av fylkene:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
191,671 8.89 21548 0.0000464% av et mandat

Men det er heller ikke alle med stemmerett som velger å stemme.  Ved stortingsvalget i 2013 var det 78.3% valgdeltagelse. Valgoppslutningen er ulikt fordelt utover landet. Det er kjent at østlandet har notorisk lavere oppslutning enn andre deler av landet. For enkelthetens skyld velger jeg likevel å anta at det er en lik fordeling, slik at jeg kan benytte snitt, istedet for å måtte vekte hvert fylke med sine mandater mot relativ valgoppslutning. (Fordi, jeez, jeg er ikke så nerdete.)

Da får vi, igjen på snitt:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
150,053 8.89 16870 0.0000593% av et mandat

Vi ser dermed at om alle stemmeberettigede i Norge hadde stemt, ville deres stemme representert 1.4 personer av den totale befolkningen. Tilsvarende representerer de som faktisk stemmer 1.8 personer av den totale befolkningen.

Det vil si at dersom du stemte i 2013 telte din stemme 27% mer enn den hadde gjort om alle som kunne stemt, hadde gjort det. 

Så, hvor mye er en stemme egentlig verdt?

Statsbudsjettet i 2013 var på 1037 milliarder kroner. Dette budsjettet godkjennes av flertallet i Stortinget. Det vil si at en stemme utgjør 0.0000593% av 1/169 (ett mandat) av budsjettet på 1037 milliarder.

Din stemme er dermed vært omtrent 363 728 kroner. 

Det må nevnes at dette ikke nødvendigvis blir helt korrekt. Stemmen din vil strengt tatt utgjøre den betingede verdien av at du stemmer på en kandidat som får et mandat, som er med på å utgjøre en forskjell i Stortinget som godkjenner budsjettet. Om man stemmer på Kystpartiet, og de ikke får noen mandater har man jo på sett og vis ‘kastet bort’ stemmen sin. Men det vil altså avhenge av hvordan alle andre stemmer. Er du den eneste som stemmer kontrollerer jo plutselig Kystpartiet hele stortinget, og da blir stemmen din lik verdien av det totale budsjettet. Hot damn!

Prinsippet står uansett. Stemmeretten din er verdifull. Sørg for å bruke den 🙂

6 kommentarer om “Verdien av en stemme (gitt at du faktisk stemmer)

 1. Kqan du bistå meg med å finne ut av dette matematiske mysteriet ? Se nederst på arket. https://numeriskgalskap.com/2015/09/14/verdien-av-en-stemme-gitt-at-du-faktisk-stemmer/
  Løsningen har, på magisk vis, blitt følgende formel: Totalt areal i fylket, ganget med 1.8 (jeg forsøkt å forstå hvorfor, og jeg aner ikke. Magisk se-så-stort-fylket-vårt-er-multiplikator!) pluss befolkningstallet i fylket. Om man så summerer dette tallet for alle fylkene, og finner andel for hvert enkelt fylke, har vi vektingen av mandater. I tall ser dette sånn ut:
  Fylke Areal (km^2) Befolkning Areal*1.8 + Befolkning Mandatvekt Mandater (ifølge regel) Mandater (faktisk)
  Akershus 4,918 584,899 593,751 0.1033 17.46 17
  Buskerud 14,910 274,737 301,575 0.0525 8.87 9
  Hedmark 27,397 195,153 244,468 0.0425 7.19 7
  Møre & Romsdal 15,113 263,719 290,922 0.0506 8.55 9
  Nord-Trøndelag 22,414 135,738 176,083 0.0306 5.18 5
  Oslo 454 647,676 648,493 0.1128 19.06 19
  Sogn & Fjordane 18,623 109,170 142,691 0.0248 4.19 4
  Telemark 15,299 171,953 199,491 0.0347 5.86 6
  Vest-Agder 7,276 180,877 193,974 0.0337 5.70 6
  Østfold 4,182 287,198 294,726 0.0513 8.66 9
  Øst-Agder 9,158 114,767 131,251 0.0228 3.86 4
  Finnmark 48,615 75,605 163,112 0.0284 4.80 5
  Hordaland 15,440 511,357 539,149 0.0938 15.85 16
  Nordland 38,460 241,682 310,910 0.0541 9.14 9
  Oppland 25,189 188,807 234,147 0.0407 6.88 7
  Rogaland 9,375 466,302 483,177 0.0841 14.20 14
  Sør-Trøndelag 18,855 310,047 343,986 0.0598 10.11 10
  Troms 25,869 163,453 210,017 0.0365 6.17 6
  Vestfold 2,224 242,662 246,665 0.0429 7.25 7
  Totalt 323,771 5,165,802 5,748,590 169 169
  Okai, mye tall på en gang. «Mandatvekt» gir her hvor stor andel av det totale antallet mandater et fylke skal ha. Akerhus skal f.eks ha 0.1033, eller 10.33% av alle mandatene – som tilsier at de skal ha 17.46 av 169 mandater. Dette stemmer godt da de har 17.
  4918 kvadratkilometer x 1,8 + fylkets befolkning = ?
  Akershus 4,918 km2 x 1,8 + befolkning 584,899 = 593,751. Mandatvekten blir da 0,1033 og mandatantallet 17,46

  Problemstilling: Hvordan har denne matematikeren regnet ut mandatvekten og antall stortingsmandater i Akershus fylke ?

  Liker

 2. Heisann Sveinung!

  Det kan jeg; tallene er ganske rett frem funnet fra formelen gjengitt i innlegget. Alle fylker tilegnes mandater i henhold til regelen: totalareal (i km^2) ganget med 1.8. Dette summeres så med fylkes befolkningstall. Denne summen kan kalles for et fylkes ‘mandatpoeng’.

  Når man har funnet mandatpoengene for alle fylker kan vi finne Akershus sin mandatvekt som andel av det totale antall mandatpoeng; dvs Akershus sine mandatpoeng delt på totalt antall poeng. Akershus har 593.751 mandatpoeng av totalt 5.748.590.

  Mandatvekten til Akershus blir altså (593.751 / 5.748.590), eller ca. 0.1033 – Akershus skal altså ha ca 10.33% av alle stortingsmandatene. 10.33% av 169 mandat er 17.46 mandat. Da det ikke er mulig å tilegne et fylke 0.46 av et mandat rundes det altså av til nærmeste heltall, og Akershus sitter derfor igjen med totalt 17 stortingsmandat.

  Håper det oppklarte! 🙂

  Liker

 3. La Palma, Spania 6. mai 2017
  Tik: https://numeriskgalskap.com/2015/09/14/verdien-av-en-stemme-gitt-at-du-faktisk-stemmer/
  Takker for din tilbakemelding datert 17. februar 2017 på min tidligere henvendelse.
  Det gikk en tid før jeg ble oppmerksom på din respons. Søkte meg tilfeldigvis tilbake til din side og oppdaget da at det forelå et svar. Jeg burde selvfølgelig ha oppgitt min e-postadresse slik at du fikk anledning til å gjøre meg oppmerksom på eksistensen av din respons, men så langt tenkte jeg ikke.
  Din tilbakemelding er svært nyttig, og inngår nå som en komponent i mitt forsøk på å utarbeide en lettfattelig redegjørelse for hvordan vårt valgsystem fungerer. Mitt mål er å forfatte en avisartikkel som forhåpentligvis en eller annen avis er villig til å publisere i forkant av høstens valg. Ikke helt enkelt å fatte seg i korthet når helheten forsøkes ivaretatt og forklart, men jeg gjør mitt ytterste.
  Noen riksvalgsystematiske problemstillinger er fremdeles uavklart. Jeg har et håp om at du føler deg kallet til å bistå meg med en forklaring/avklaring/oppklaring av denne sammensatte politisk konstruerte virkeligheten, som kjøres i reprise hvert fjerde år ? Ingen helt enkel foreteelse å finne frem til personer som besitter både kompetanse, interesse og vilje/ønske om å bistå. Jeg tror at du i så henseende er en av noen svært få.
  Håper at jeg har uttrykkt meg presist nok slik at du ser deg i stand til å gripe fatt i dette. På forhånd takk !

  Utfordring 1: Kan du bistå meg med en forklaring/avklaring/oppklaring ? Jeg har problemer med å finne ut av hvordan de fylkesvise distriktsmandatene fordeles på de forskjellige parti-/valglistene med utgangspunkt/grunnlag i listens distriktvise velgertilslutning.
  Mitt primære mål å regne ut hvor mange velgere en parti-/valgliste måtte/må ha tilslutning fra for å vinne sitt første distriktsmandat i Stortinget. Kanskje det er mulig å foreta en slik beregning ved hjelp av lommekalkulator samt anvendelse av en eller flere ”enkle”matematiske formler ?
  Terskelen for en liste å vinne sitt første distriktmandat inn på Stortinget er svært høy. Årsaken til dette er at samtlige valglister trekkes 28,57 % av sine ervervede stemmer i såkallt styringstillegg før listen/-ene anses kvalifisert for videre deltagelse i konkuransen om å vinne første distriksmandat.
  Mål nr. 2 er å regne ut hvor mange velgere en parti-/valgliste må ha tilslutning fra for å vinne sitt andre – tredje – osv. distriktsmandat til Stortinget. Grunnet det såkallte styringstilleget (første deligstall 1,4) vil det kreves forholdvis mindre velgertilslutning for å vinne ett andre – og tredje osv. distriktsmandat til Stortinget.
  Håper at du ser deg istand til å bidra med utarbeiding av en formel som kan anvendes til utregning/forhåndsberegning av hvor mange stemmeberettigede basert på valgdeltagelsen, samt antall mandater tildelt valgdistriktet, det kreves tilslutning fra i et fylke, for at en liste skal kunne vinne sitt første distriktsmandat i Stortinget.
  Dersom det lykkes å utarbeide en sådan formel, blir det også en smal sak å regne ut antall stemmer som kreves for å vinne et andre –, tredje osv. antall distriktsmandater.
  I henhold til min logikk kan andre – og tredje osv. distriktsmandater vinnes med forholdsvis 28,57 % færre stemmer enn den velgerstøtten som krevdes for å vinne første distriktsmandat ?
  Jeg velger å ta utgangspunkt i Stortingsvalget i Oslo valgdistrikt i 2013: Oslo var/er totalt tildelt 19 mandater til fordeling, hvorav atten distriktsmandater + ett utjevningsmandat.
  For eksempel fikk Miljøpartiet de Grønne 19356 stemmer i Oslo (79274 i hele landet), og vannt ett av de atten distriktsmandatene i fylket. Før Miljøpartiet de Grønne overhodet kvalifiserte for videre deltagelse i konkuransen om å vinne sitt ene – av de atten distriktsmandatene, ble listen trukket 5673 (dvs. 28,57 % i såkallt styringstillegg) av sine ervervede stemmer. MdG satt således igjen med 13682 konkuransekvalifiserende stemmer i konkuransen om å vinne sitt første mandat.
  Problemstilling: Hvor mange velgere måtte MdG (eller for den del ethvert annet politisk parti) minimum ha støtte fra i Oslo (eller i ethvert annet valgdistrikt) for å erverve sitt første mandat i Stortinget ? (Regnestykket ?)

  Utfordring 2: Hvordan kan en ved hjelp av en eller flere enkle formler regne ut hvilke
  landsdekkende parti-/valglister som vinner utjevningsmandatet i et valgdistrikt ?

  Utfordring 3: Mitt mål er ved hjelp av en eller flere ”enkle” formler å kalkulere antall overflødige (egentlig bortkastede) stemmer som på landsbasis ikke gav uttelling verken i form av distriktmandater eller utjevningsmandater ved stortingsvalget i 2013.
  Grunnlaget for beregningen: Eksempel. Ved stortingsvalget i 2013 fikk Miljøpartiet de Grønne (MdG) 79274 stemmer på landsbasis. MdG vannt ett stortingsmandat i Oslo valgdistrikt. Utover de stemmene partiet hadde behov for, for å vinne sitt ene distriktsmandat i landets hovedstad anser jeg partiets øvrige velgerstøtte som bortkastet, siden disse stemmene ikke gav noen uttelling i form av representasjon på Stortinget.
  Hvor mange stemmer MdG hadde behov for å erverve sitt ene mandat fra Oslo er uklart. Således er det også uklart hvor mange overskytende stemmer av partiets totalt 79274 stemmer på landsbasis, som ikke resulterte i noen representativ uttelling ?
  Som det fremgår av landsoversikten på neste side stillte tretten øvrige grupperinger/partier (utover de åtte partiene som vannt representasjon i Stortinget) liste i ett eller flere valgdistrikter ved stortingsvalget i 2013. Disse listene vannt totalt 80287 stemmer, men ingen av grupperingene fikk tilstrekkelig velgeroppslutning verken fylkesvis eller på landsbasis for å bli representert på Stortinget. Jeg anser også disse overflødige stemmene som bortkastet, siden disse partienes velgerstøtte ikke resulterte i representasjon på Stortinget.
  Samtlige – eller om ikke annet de langt fleste av de politiske partiene som vannt representasjon på Stortinget ved riksvalget i 2013 disponerte sannsynligvis et større antall reststemmer som ikke gav uttelling verken i distrikts- eller utjevningsmandater. Dette på bakgrunn av gjeldende valgordning med distriktvise valgoppgjør, samt et svært begrenset antall utjevningsmandater (19) som kan representere disse overskuddsvelgernes partipolitiske støtte. ( I all enkenket: Jeg etterlyser en formel eller en metode for å beregne det totale antall overskuddsstemmer som ikke gav uttelling verken i form av distrikts- eller utjevningsmandater på Stortinget.)
  Jeg anvender Miljøpartiet de Grønne enda en gang for å illustrere denne virkeligheten: MdG vannt ved stortingsvalget i 2013 ett distriktsmandat på bakgrunn av støtte fra 19356 Oslo-velgere. MdG fikk på landsbasis støtte fra 79274 velgere. Dersom Norge var organisert i form av en valgkrets hvor alle stemmer tellte representasjonsmessig likeverdig, ville sannsynligvis MdG ha vunnet minst 4 mandater i Stortinget. Minst 59919 av MdGs velgere er således frarøvet representasjon i Stortinget. (79274 – 19356 = 59919). Jeg legger til grunn at de færreste partier representert på Stortinget under gjeldende valgordning har fått/får representativ uttelling for sine stemmer, verken i form av distrikts- eller utjevningsmandater. Det antaes likevel at de fleste har fått bedre uttelling for sine tildelte stemmer, enn tilfellet Miljøpartiet de Grønne.
  Gjentagelse av utfordring 3: Mitt mål er ved hjelp av en eller flere ”enkle” formler å kalkulere de forskjellige listenes totale antall overflødige (egentlig bortkastede) stemmer som på landsbasis ikke gav uttelling verken i form av distriktmandater eller utjevningsmandater ved stortingsvalget i 2013.
  Jeg reiser bort førstkommende mandag, og kommer hjem først i slutten av juni 2017. I dette tidsrommet får jeg ikke besvart e-post.
  Dersom du besvarer min henvendelse på din ”blogg” vær så snill å gi meg en melding/varsel på min e-post. Gjerne også en bekreftelse av at du har mottatt min forespørsel. Alt det beste her i fra.
  Kan du oppgi dine-postadresse, slik at jeg tldeles mulighet for å oversende min tekst med tilhørende vedlegg i original versjon. Mitt inlegg ble ikke helt i det formatet jeg ønsket, og fremstillingen ble således heller ikke så oversiktlig som ønsket <?

  Vennlig hilsen Sveinung Vegsund
  Min e-postadresse: sveinung¬_vegsund@hotmail.com

  Vedlegg: Valgresultat stortingsvalget 2013

  Parti Stemmer Distriktsmandater Utjevningsmandater Ideell fordeling
  Arbeiderpartiet 877276 54 1 55
  Høyre 762098 47 1 48
  Fremskrittspartiet 464226 29 0 29
  Kristelig Folkeparti 158778 5 5 10
  Senterpartiet 156591 8 2 10
  Venstre 148742 4 5 9
  Sosialistisk Venstreparti 116271 2 5 7
  Miljøpartiet De Grønne 79274 1 Totalt 2763256 avgitte stemmer gav
  ”i utgangspunktet” mandatuttelling. 0 0
  Rødt 30804 0 0 0
  De Kristne 17755 0 0 0
  Pensjonistpartiet 11841 0 0 0
  Piratpartiet 9896 0 0 0
  Kystpartiet 3321 0 0 0
  Demokratene i Norge 2212 0 0 0
  Kristent Samlingsparti 1719 0 0 0
  Det Liberale Folkepartiet 910 0 0 0
  Norges Kommunistiske Parti 617 0 0 0
  Sykehus til Alta 472 0 0 0
  Samfunnspartiet 297 0 0 0
  Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 268 0 0 0
  Folkemakten 175 0 0 0
  Til sammen Totalt 80287 stemmer, som ikke gav noen
  uttelling i stortingsmandater + 2763256 = 2843543 avgitte stemmer totalt.
  STV 2013, valgdeltagelse78,2 % Stemmeberettigede personer 3463435

  Denne offisielle tabellen oppgir valgdeltagelsen ved stortingsvalget i 2013 til 78,2 %. I henhold til min egen beregning var valgdeltagelsen 82,10 %, basert på antall avgitte stemmer i forhold til det totale antall stemmeberettigede.
  Regnestykket: 2843543 x 100 = 82,10 %
  3463435

  Liker

 4. Hei igjen Sveinung!

  Forespørselen din kom på akkurat samtidig som jeg var i innspurten for ferdigstilling av masteroppgaven, og følgelig ble det litt glemt i alt stresset. Beklager det!

  Hva gjelder forespørselens natur er jeg nok dessverre nødt til å henvise deg til noen som kjenner dette fagfeltet bedre enn meg. Jeg har f.eks ikke tatt hensyn til utjevningsmandater eller lignende, og fremstilling er således sterkt forenklet. De tekniske detaljene ved faktisk mandatfordeling, samt reglene som spiller inn for resultatene i de ulike valgkretsene er dessverre et fagfelt jeg har liten innsikt i. Jeg ville nok anbefalt deg å ta kontakt med en statsviter, eller noen som har mer kjennskap til valgordningene.

  Det faktum at en del parti blir sittende med et antall mandater på Stortinget som ikke perfekt gjenspeiler velgerfordelingen er et naturlig resultat som følge av det begrensede antallet plasser på Stortinget. Således vil det alltid være noen partier som får det nødvendige antallet stemmer for ett mandat, men hvor andre regler slik som sperregrense og utjevningsmandat medfører at endelig fordeling ikke blir perfekt representativ. Dette er rett og slett et resultat av den valgordningen vi har per idag i Norge.

  En valgordning som tillater perfekt gjenspeiling av stemmene er således interessant, men hadde krevd enten et ekstremt antall ‘seter’ på Stortinget, eller en inndeling av mandater som tillater partier å ha andeler av et mandag (feks. 2/3 av ett sete).

  ‘Overskuddet’ av stemmer etter et parti har fått tildelt mandater vil grovt sett kunne regnes, men kompliseres noe av utjevningsmandater og valgkretser. En forenklet representasjon vil likevel være:
  1) For under sperregrense vil naturligvis alle stemmer kunne regnes som et «overskudd» som ikke får tilsvarende representasjon.
  2) For alle partier over sperregrensen vil ‘overskuddet’ være gitt antall stemmer for partiet som ikke utløser ett ekstra mandat. Altså resten fra utregningen av totalt antall stemmer for partiet, delt på det ‘påkrevde’ antallet for et mandat. Dette påkrevde antallet vil være gitt ved totalt antall gyldige stemmer for alle partier over sperregrensen delt på 169 mandater. (Igjen, dette er en forenkling. I realiteten har du her utjevningsmandatene som også spiller inn).

  F.eks.

  Ved 3.780.000 gyldige stemmer for partier over sperregrensen vil hvert mandat ‘kreve’ 23.367 stemmer. Dersom et parti mottar 215 000 stemmer vil de være berettiget til å få 9.2 mandat. 9 mandat tilsvarer 210 303 stemmer. Følgelig har partiet et ‘overskudd’ på 215000-210303 = 4697 stemmer. Det er altså 4697 personer som stemte på partiet uten at dette medførte noen ‘gevinst’ i form av et ekstra mandat.

  Jeg håper dette kan være behjelpelig. Lykke til videre med prosjektet!

  Liker

Legg igjen en kommentar?

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s