Verdien av en stemme (gitt at du faktisk stemmer)

Når du stemmer på et parti ved stortingsvalg, gir du en stemme til en plass på Stortinget for partiet. Du utgjør dermed en liten del av et mandat, som er en liten del av et Storting, som skal fastsette statsbudsjettet. Så hvor mye er din stemme verdt i det store og det hele?

For ordens skyld, jeg vet at det er kommunevalg i år – men det finnes naturligvis hittil lite statistikk for årets valg, så jeg har istedet bestemt meg for å benytte talldata fra Stortingsvalget i 2013. Det fungerer også litt bedre sånn rent logisk, siden det er Stortinget, ikke kommunene, som fastsetter statsbudsjett (og jeg gidder ikke å sette meg inn i kommunaløkonomi helt ennå).

Problemet med å beregne verdien av en stemme i Norge er at valgsystemet vårt er litt merkelig satt opp. For vi stemmer inn 169 mandater til Stortinget, men disse mandatene er fordelt forskjellig mellom de forskjellige fylkene.

Hvordan fastsettes denne fordelingen? En logisk løsning virker å vekte hvert fylke utifra befolkning; flere mennesker skal ha større påvirkning – og dermed flere stemmer. Problemet med dette er at store fylker vil få en veldig liten påvirkning relativt til areal. Finnmark, som er ti ganger større enn Akershus, vil kun ha en tiendel av påvirkningen til Akerhus. Dette er uheldig, da større areal krever større investeringer for å holde veier o.l. ved like. Samtidig fungerer det dårlig å vekte kun på areal, da vil Finnmark plutselig vektes 107 ganger tyngre enn Oslo, enda det bare bor omtrent 75 000 personer i fylket.

Løsningen har, på magisk vis, blitt følgende formel: Totalt areal i fylket, ganget med 1.8 (jeg forsøkt å forstå hvorfor, og jeg aner ikke. Magisk se-så-stort-fylket-vårt-er-multiplikator!) pluss befolkningstallet i fylket. Om man så summerer dette tallet for alle fylkene, og finner andel for hvert enkelt fylke, har vi vektingen av mandater. I tall ser dette sånn ut:

Fylke Areal (km^2) Befolkning Areal*1.8 + Befolkning Mandatvekt Mandater (ifølge regel) Mandater (faktisk)
Akershus 4,918 584,899 593,751 0.1033 17.46 17
Buskerud 14,910 274,737 301,575 0.0525 8.87 9
Hedmark 27,397 195,153 244,468 0.0425 7.19 7
Møre & Romsdal 15,113 263,719 290,922 0.0506 8.55 9
Nord-Trøndelag 22,414 135,738 176,083 0.0306 5.18 5
Oslo 454 647,676 648,493 0.1128 19.06 19
Sogn & Fjordane 18,623 109,170 142,691 0.0248 4.19 4
Telemark 15,299 171,953 199,491 0.0347 5.86 6
Vest-Agder 7,276 180,877 193,974 0.0337 5.70 6
Østfold 4,182 287,198 294,726 0.0513 8.66 9
Øst-Agder 9,158 114,767 131,251 0.0228 3.86 4
Finnmark 48,615 75,605 163,112 0.0284 4.80 5
Hordaland 15,440 511,357 539,149 0.0938 15.85 16
Nordland 38,460 241,682 310,910 0.0541 9.14 9
Oppland 25,189 188,807 234,147 0.0407 6.88 7
Rogaland 9,375 466,302 483,177 0.0841 14.20 14
Sør-Trøndelag 18,855 310,047 343,986 0.0598 10.11 10
Troms 25,869 163,453 210,017 0.0365 6.17 6
Vestfold 2,224 242,662 246,665 0.0429 7.25 7
Totalt 323,771 5,165,802 5,748,590 169 169

Okai, mye tall på en gang. «Mandatvekt» gir her hvor stor andel av det totale antallet mandater et fylke skal ha. Akerhus skal f.eks ha 0.1033, eller 10.33% av alle mandatene – som tilsier at de skal ha 17.46 av 169 mandater. Dette stemmer godt da de har 17.

Nå som vi har funnet vektingene kan vi ta snittet av dette over de nitten fylkene for å finne den gjennomsnittlige effekten av en tilfeldig trukket norsk velger. På snitt har fylkene et areal på omtrent 17.000 kvadratkilometer, og en befolkning på 272.000 personer. Det gir en mandatvekt på 0.0526, som tilsier 8.89 mandater.

Et gjennomsnitt av fylkene vil dermed se ut som følger:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
271,884 8.89 30566 0.0000327% av et mandat

Men! Her har jeg gjort en kritisk feil. Det stemmer nemlig ikke at alle i Norge har stemmerett. Av de 5.1 millioner menneskene som var bosatt i Norge i 2013 var det kun 3.640.000 som faktisk var stemmeberettiget. Hvis vi antar at de stemmeberettigede er likt fordelt som befolkningen ellers, vil mandatvektene forbli uforandet – en av fordelene med med å benytte brøk. Da kan vi regne andelen hvert fylke har av total befolkning, og gange det med antall personer som har stemmerett for å få et nytt anslag på personer som skal stemme i hvert fylke.

Dermed får vi et gjennomsnitt av fylkene:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
191,671 8.89 21548 0.0000464% av et mandat

Men det er heller ikke alle med stemmerett som velger å stemme.  Ved stortingsvalget i 2013 var det 78.3% valgdeltagelse. Valgoppslutningen er ulikt fordelt utover landet. Det er kjent at østlandet har notorisk lavere oppslutning enn andre deler av landet. For enkelthetens skyld velger jeg likevel å anta at det er en lik fordeling, slik at jeg kan benytte snitt, istedet for å måtte vekte hvert fylke med sine mandater mot relativ valgoppslutning. (Fordi, jeez, jeg er ikke så nerdete.)

Da får vi, igjen på snitt:

Personer Antall mandater Stemmer per mandat En stemme utgjør
150,053 8.89 16870 0.0000593% av et mandat

Vi ser dermed at om alle stemmeberettigede i Norge hadde stemt, ville deres stemme representert 1.4 personer av den totale befolkningen. Tilsvarende representerer de som faktisk stemmer 1.8 personer av den totale befolkningen.

Det vil si at dersom du stemte i 2013 telte din stemme 27% mer enn den hadde gjort om alle som kunne stemt, hadde gjort det. 

Så, hvor mye er en stemme egentlig verdt?

Statsbudsjettet i 2013 var på 1037 milliarder kroner. Dette budsjettet godkjennes av flertallet i Stortinget. Det vil si at en stemme utgjør 0.0000593% av 1/169 (ett mandat) av budsjettet på 1037 milliarder.

Din stemme er dermed vært omtrent 363 728 kroner. 

Det må nevnes at dette ikke nødvendigvis blir helt korrekt. Stemmen din vil strengt tatt utgjøre den betingede verdien av at du stemmer på en kandidat som får et mandat, som er med på å utgjøre en forskjell i Stortinget som godkjenner budsjettet. Om man stemmer på Kystpartiet, og de ikke får noen mandater har man jo på sett og vis ‘kastet bort’ stemmen sin. Men det vil altså avhenge av hvordan alle andre stemmer. Er du den eneste som stemmer kontrollerer jo plutselig Kystpartiet hele stortinget, og da blir stemmen din lik verdien av det totale budsjettet. Hot damn!

Prinsippet står uansett. Stemmeretten din er verdifull. Sørg for å bruke den 🙂